Dra. M. José Puyalto

Degana

Dra. Mª Teresa Areces

En representació del Departament de Dret Privat

Dra. Neus Cortada

Vicedegana amb funcions de Cap d’Estudis

Dr. Antonio Ezquerra

En representació del Departament de Dret Públic

Dra. Yolanda Montegut

Vicedegana amb funcions de Cap d’Estudis i representant del Departament d’Administració d’Empreses

Sra. Pilar Ibañez

En representació de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida

Dra. Teresa Torres

Secretària Acadèmica i representant del Departament d’Economia Aplicada

Sr. Xavier Solé

En representació de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida

Dra. Núria Camps

Vicedegana de Relacions Institucionals i Ocupabilitat

Sra. Mireia Narcís

Becària de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

Sra. Mar Cubeles

Secretaria de Deganat