Universitat de Lleida

Facultat de Dret, Economia i Turisme.

Carrer de Jaume II, 73,
25001 Lleida

T: +34 973 70 33 52
E: 50anysdret@udl.cat